Militära utbildningar

Militära utbildningar


Målet med din utbildning är att du tecknar ett avtal med Försvarsmakten, där du förbinder dig att

tjänstgöra på en krigsförbandsövning (KFÖ) om 4 - 8 dyng eller om en situation skulle uppstå som

kräver höjd beredskap.


Din första utbildning är, som vi tidigare nämnt GU-F.


Fältkock


De är kungar i skogen och går under titeln Fältkock!


Laga mat i skogen och i storkök, laktos och andra specialkoster ingår.


Jobbet som fältkock i försvaret är en utmaning utöver det vanliga.

Det är tungt, trångt och svettigt men otroligt kul och du medverkar till en fin laganda.


Vidareutbildningen i Specialkost ger dig kunskaper om hur du i fält lagar mat som tar hänsyn till allergier och intoleranser, men även religiösa skäl eller vegetariska kostval.


Stabsassistent

Jobbet som stabsassistent innebär att du är spindeln i nätet för all information som går ut från och kommer in till staben. Du säkerställer att alla meddelanden kan spåras genom att logga data om dem i ett register. Du har även kunskap att kunna hantera sambandsmedlen vid behov, allt från radio till krypto. Du stöttar stabens officerare med underlag och att hålla lägeskartan uppdaterad.

Som person är du serviceinriktad, noggrann och bra på att kommunicera med olika slags människor.


Underrättelseassistent

Jobbet som underrättelseassistent innebär att stötta underrättelseofficerarna i arbetet med att samla in och sammanställa information. I en eventuell krigs-, kris- eller konfliktsituation är det viktigt att ha tillgång till en så detaljerad information som möjligt om både händelser och aktörer för att chefer ska kunna fatta ett välgrundat beslut.

Du har en god uppfattningsförmåga, kan hålla huvudet kallt i stressade situationer och är analytisk.


Ledningsstöd


Du får en bred stabsutbildning där alla försvarsgrenar ingår.

Du får lära dig grunderna inom signalskydd, kryptonycklar samt hantering av militärt hemligt material.


Grundkursen i Ledningsstöd riktar sig till dig som vill utbilda dig för en placering som stabs- eller sambandsassistent inom Försvarsmakten.

Det är en gemensam grundutbildning för placering i hemvärnet, armén, flygvapnet eller marinen.


Ledningsstöd är också första steget för dig som vill fortsätta och utbilda dig till underrättelseassistent.


Vad som gäller för mitlitär utbildning se

Detta gäller