Hem


Svenska lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Sveriges främsta forum för kvinnor i alla åldrar som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.


HÖGANÄS-JONSTORPS LOTTAKÅR

Vi är ca 70 medlemmar mellan 11-99 år, som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle.

Svenska Lottakårens hemsida finner du flera goda anledningar till att bli medlem i lottakåren genom att läsa om de olika utbildningar som ordnas.


I Höganäs-Jonstorps lottakår anordnar vi dessutom regelbundet medlemsaktiviteter för att det ska vara extra fördelaktigt att vara medlem.

Våra uppgifter


Vi informerar, rekryterar och utbildar för att stärka samhällets förmåga till krishantering, för militära uppdrag och insatser, samt för din egen personliga utveckling.


Vem kan bli lotta?

Alla flickor, tjejer och kvinnor - oavsett ålder - som är folkbokförda i Sverige kan bli lottor.


Hur gammal måste jag vara?

Svenska Lottakåren har varken en nedre eller övre åldersgräns för medlemskap. Du kan dock inte gå kurser som kräver att du bär vapen förrän du fyllt 18 år.


Hur blir jag medlem?

Lotta blir du genom att gå med i vår lottakår; se under fliken ”Kontakta oss”.


Vad kostar utbildningen?

Generellt kostar utbildningarna ingenting förutom din medlemsavgift. Vissa utbildningar tar vi betalt för och det framgår där utbildningen presenteras.


Vad krävs för att jag ska kunna gå en avtalsutbildning?

Du ska ha god hälsa, ha fyllt 18 år och ha den lämplighet som uppgiften kräver. Vissa militära tjänster ställer exempelvis särskilda krav på fysik, syn och stresstolerans. Du måste dessutom vara svensk medborgare.


För mer information gå inpå


www.svenskalottakaren.se