På gång

VÄLKOMMEN TILL HÖGANÄS-JONSTORPS LOTTAKÅR


Program Våren 2019

Datum            Programpunkt                                                                                                Anmälan 

 

Tis 22/1          Tips och trix i hemmet                                                                                     17/1

Kl. 19.00         Dela med dig av dina husmors tips som förenklar vardagen. Din egna eller     Erika

kårlokalen       andras spelar ingen roll. Hur man putsar koppar och silver med annat än        12 88 10

Väsby             häxan. Frysa kalvsylta, går det? -hur få den fast igen? Kom och dela med

                       dig eller bara ta åt dig idéer.

                       Fika till självkostnadspris.

 

Tis 19/2          Säkerheten i kommunen                                                                                14/2

Kl 19.00          Kristina Pålsson som är säkerhetsansvarig i kommunen kommer och             Erika

kårlokalen       berättar och informerar oss om hur det ser ut. Vi får säkert lite "att tänka        12 88 10

Väsby              på" och kanske lite tips.

                        Fika till självkostnadspris.

 

Tis 26/3           Kårstämman                                                                                                    15/3

                        Se separat kallelse som bifogas programmet.                                                  Erika

                                                                                                                                                  12 88 10

 

Tors 4/4           Medlemsmöte i Husie/Malmö                                                                         28/3

Kl. 18.30          Lottorna i Skåne träffas för sitt årliga årsmöte samt information och                Erika

                         idéutbyte.                                                                                                          12 88 10

                         Samåkning från Kyrkplatsen/Höganäs kl 17.00.

                         Meddela om du har möjlihet att köra.

 

Tis 23/4            Vi besöker Tullverket i Helsingborg                                                              17/4

Kl 18.30            Mer information längre fram under våren.                                                         Erika

Norra Hamnen  Samåkning från Kyrkplatsen/Höganäs kl 17.30                                                12 88 10

                          Meddela om du har möjlighet att köra.

 

6-12/5                Krisberedskapsvecka i kommunen                                                               Erika 

                                                                                                                                                    12 88 10

 

Lör 25/5            Kåren fyller och firar 90 år                                                                               2/5

Väsby                Vi samlas i Väsby kyrka 13.55. Bataljonspastor Björn Pernrup hållre i              Erika

                          vespern. Festligheterna fortsätter i Väsby församlingshem.                               12 88 10

                          Ingen kostnad för medlemmar. Anhörig 175 kronor.

                                                                                                           

Tors 30/5           Regementets Dag i Revingen                                                                                                    

 

 

Tors 6/6             Nationaldagsfirande i Tivoliparken                                                                   29/5

Vi samlas runt    Vi serverar kaffe och hembakade kakor och behöver Din hjälp.                          Erika 

kl 12.00               2 timmars pass med början cirka kl 12.00.                                                          12 88 10

Aktiviteter från    Kan du baka? Bullar, mjuk kaka eller småkakor spelar ingen roll.

14.00-16-30        Ring och tala om vad du kan bidra med!

 

15-16/6               Brukshundsklubben                                                                                          5/6

(lör, sön)             Vi visar upp oss hos Brukshundsklubben vid deras stora                                    Erika

                           hundutställning. Många hundraser är det.                                                            12 88 10                                                                  

 

Copyright © All Rights Reserved.